Gallefoss muskelterapi har kunnskap og erfaring innen bedriftsmassasje, og tilbyr en fleksibel tjeneste som innebærer at behandlingen foregår på arbeidsplassen – altså i kundens lokaler, eller i flotte lokaler på Bryggen i Bergen. Ved å benytte våre tjenester, vil man som kunde få et behandlingstilbud med terapeuter som har god kunnskap om muskel- og skjelettlidelser og hvordan man behandler dem for best mulig resultat. Stillesittende arbeid og statisk muskelarbeid, vil over tid gi muskelsmerter, spenninger, innskrenket bevegelighet og ubehag. Muskelterapi på arbeidsplassen er en effektiv måte å forebygge muskel- og skjelettlidelser på.

Uforpliktende tilbud

Motta uforpliktende tilbud og en prøveperiode på 6 uker. Det anbefales massasje annenhver uke.

Effektiv tidsbesparing

Ved behov utføres aktuelle tiltak i bedriftens egne lokaler, om ikke annet er avtalt. Terapeuten møter opp på arbeidsplassen. Deres ansatte vil også bli prioritert ved eventuell videre oppfølging i privat regi.

Kvalitet

Vi benytter oss kun av erfarne massasjeterapeuter som er medlem av Norges massasjeforbund (NMF). Dette er et kvalitetsstempel som blant annet sikrer at massøren har solid utdannelse og en ansvarsforsikring. I tillegg til selve behandlingen kan massøren også gi individuelle råd om trening, tøyning, og arbeidsstilling som i sin tur vil øke den forebyggende effekten.

Fakturering

Hvordan det løses internt er opp til hvert enkelt bedrift. Det blir fakturert hver måned for de timer som er avtalt og inngått. Bedriften betaler kun for bestilte timer. I felleskap blir vi enige om antall timer og innhold. Der avtale inngås for en lengre tidsperiode, utarbeides en felles kontrakt, hvor begge parter undertegner. Eksempel på løsninger:

 • Bedriften betaler for bestilte behandlinger.
 • Bedriften subsidierer for bestilte behandlinger.
 • De ansatte betaler selv, og kan benytte arbeidstiden.

Avslag for de ansatte

 • Det gis opp til 15 % til den ansatte ved bestillinger i privat regi per behandling.
 • Familiemedlemmer av ansatte får 10 % ved bestilling av behandling.
 • Du som arbeidsgiver får mer fornøyde ansatte.

Praktisk gjennomføring

Vi har utstyr, og kommer til dere, når annet ikke er avtalt. Dere har et hjørne eller eget rom som kan benyttes ved fremmøte. Behandlingene utføres på en og samme dag. Antall dager er avhengig av antall ansatte.

Eksempel på løsning:

Massasje på benk 25 effektive minutter (pluss 5 min skift)

 • 4 – 12 ansatte
 • 13 – 20 ansatte

Fordeler ved helserelaterte tiltak

Sykefravær er i dag en økende utgiftspost for mange bedrifter. For å få  oversikt over den reelle kostnaden må sykelønn, produksjonstap, utgifter til vikar og/eller overtidsarbeid tas med i regnskapet.I en undersøkelse fra 2010 utført av SINTEF anslås det at fem dagers sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Muskel- og skjelettlidelser er i dag den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Disse plagene er også en av de hyppigste årsakene til legebesøk. Det er blant annet estimert at over to millioner fastlegekonsultasjoner per år alene skyldes ryggplager. Spenningshodepine og ”musesyke” er andre eksempel på vanlige plager som kan føre til sykemelding og som ofte forårsakes av muskulære spenninger. Smerte-problematikk i muskel og skjelettsystemet er den hyppigste årsak til sykdomsfravær og uføretrygd. Helserelaterte tiltak for de ansatte vil kunne gi gevinst for begge parter.

Gjennom massasje direkte på arbeidsplassen kan ditt firma:

 • forebygge sykdomsfravær som skyldes plager i muskel- og skjelettsystemet
 • bidra til større arbeidskapasitet
 • dempe stress
 • ivaretar den ansattes helse.
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø hvor den ansatte føler seg ivaretatt.

NB! Skattefordel ved helserelatert bedriftsmassasje. Siden 2007 har bedrifter hatt muligheter for å trekke fra utgifter til helserelaterte massasjebehandlinger som forebygger lidelser i muskler- og skjelettsystemet. Det er skattefritt for dine ansatte.

Er du arbeidsgiver eller HMS ansvarlig for din bedrift, ta kontakt for mer informasjon!